www.beeldendmeermens.nl

praktijk voor beeldende vaktherapie en specialistische begeleiding vanuit beeldende therapie

Praktische informatie

Aanmelding

U kunt het contactformulier invullen. Aarzelt u nog of heeft u wat meer informatie nodig, bel gerust op: 0648778434.

Wachttijden

De praktijk kent op dit moment geen wachttijd voor nieuwe cliënten.

Klachtenregeling

Als lid van de beroepsvereniging houd ik mij aan de beroepscode voor vaktherapeuten. Meer informatie over deze beroepscode vindt u hier. Mocht u toch klachten hebben over mij dan kunt u zich wenden tot het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), zie hier voor meer informatie.

Privacy

Hoe ik met uw gegevens omga vindt u hier in de privacyverklaring.
startpagina wat is beeldende therapie voor wie en waar door wie tarieven en vergoedingen praktische informatie contact